کد ملک : 606991بازگشت

قیمت : 1 میلیارد و 162 میلیون تومان

زیر بنا : 93 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : پیروزی خیابان مقداد