کد ملک : 634052بازگشت

قیمت : 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

زیر بنا : 49 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : خیابان پیروزی کنارگذر امام علی بلوار نیکنام شرقی کوچه رضایی