تور مجازی کد ملک : 644060

کد ملک : 644060بازگشت

قیمت : 501 میلیون و 600 هزار تومان

زیر بنا : 88 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : پیروزی محلاتی خیابان شاه آبادی