کد ملک : 678526بازگشت

قیمت : 2 میلیارد تومان

زیر بنا : 92 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : نیرو هوایی خیابان4