کد ملک : 686633بازگشت

قیمت : 870 میلیون تومان

زیر بنا : 62 متر

تعداد اتاق : 1 اتاق

آدرس : سازمان برنامه شمالی