کد ملک : 691814بازگشت

قیمت : 3 میلیارد و 100 میلیون تومان

زیر بنا : 115 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : شادمان