کد ملک : 694067بازگشت

قیمت : 1 میلیارد و 182 میلیون تومان

زیر بنا : 60 متر

تعداد اتاق : 1 اتاق

آدرس : سازمان برنامه مرکزی خیابان 15 مرکزی