کد ملک : 711022بازگشت

قیمت : 1 میلیارد و 60 میلیون تومان

زیر بنا : 85 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : پیروزی میدان سراسیاب خیابان شهرابی