کد ملک : 800031بازگشت

قیمت : 1 میلیارد و 392 میلیون تومان

زیر بنا : 116 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : نظام آباد خیابان نامجو سلمان فارسی