کد ملک : 897667بازگشت

قیمت : 738 میلیون تومان

زیر بنا : 60 متر

تعداد اتاق : 1 اتاق

آدرس : پیروزی خیابان پاسدار گمنام