کد ملک : 900306بازگشت

قیمت : 2 میلیارد و 70 میلیون تومان

زیر بنا : 115 متر

تعداد اتاق : 3 اتاق

آدرس : شهر آرا خیابان 20