کد ملک : 913215بازگشت

قیمت : 1 میلیارد و 360 میلیون تومان

زیر بنا : 85 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : نیرو هوایی فلکه لوزی