تور مجازی کد ملک : 996991

کد ملک : 996991بازگشت

قیمت : 3 میلیارد و 325 میلیون تومان

زیر بنا : 175 متر

تعداد اتاق : 3 اتاق

آدرس : خیابان شریعتی خیابان شواری