کد ملک : 120695بازگشت

قیمت : 2 میلیارد و 295 میلیون تومان

زیر بنا : 135 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : پونک انتهای اشرفی اصفهانی خیابان البرز