کد ملک : 178883بازگشت

قیمت : 3 میلیارد و 700 میلیون تومان

زیر بنا : 100 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : مرزدان شهرک ژاندار مری