کد ملک : 419048بازگشت

قیمت : 1 میلیارد و 950 میلیون تومان

زیر بنا : 101 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : نیرو هوایی خیابان سی متری نیرو هوایی