کد ملک : 483806بازگشت

قیمت : 2 میلیارد و 52 میلیون تومان

زیر بنا : 108 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : استاد معین خیابان نیارکی