کد ملک : 488802بازگشت

قیمت : 1 میلیارد و 197 میلیون تومان

زیر بنا : 63 متر

تعداد اتاق : 1 اتاق

آدرس : سازمان برنامه شمالی خیابان هفتم شرقی