کد ملک : 543511بازگشت

قیمت : 6 میلیارد و 120 میلیون تومان

زیر بنا : 180 متر

تعداد اتاق : 3 اتاق

آدرس : مهران خیابان خواجه عبدالله انصاری