کد ملک : 591093بازگشت

قیمت : 600 میلیون تومان

زیر بنا : 48 متر

تعداد اتاق : 1 اتاق

آدرس : پیروزی خیابان شکوفه