کد ملک : 691796بازگشت

قیمت : 4 میلیارد و 480 میلیون تومان

زیر بنا : 140 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : تهران پارس خیابان استخر روبه روی باشگاه دارایی