کد ملک : 717375بازگشت

قیمت : 1 میلیارد و 432 میلیون تومان

زیر بنا : 81 متر

تعداد اتاق : 2 اتاق

آدرس : خوش نرسیده به کمیل