کد ملک : 761629بازگشت

قیمت : 3 میلیارد و 654 میلیون تومان

زیر بنا : 126 متر

تعداد اتاق : 3 اتاق

آدرس : پونک باغ فیض خیابان باهنر