کد ملک : 834300بازگشت

قیمت : 2 میلیارد و 250 میلیون تومان

زیر بنا : 150 متر

تعداد اتاق : 3 اتاق

آدرس : نظام اباد خیابان مدنی خیابان رجبی