کد ملک : 898043بازگشت

قیمت : 1 میلیارد و 150 میلیون تومان

زیر بنا : 53 متر

تعداد اتاق : 1 اتاق

آدرس : نظام آباد خیابان مدنی خیابان بخشی فرد