کد ملک : 919101بازگشت

قیمت : 2 میلیارد و 970 میلیون تومان

زیر بنا : 110 متر

تعداد اتاق : 3 اتاق

آدرس : شادمان خیابان نیک روش