پیش بینی قیمت مسکن در ماه های آینده می گوید قیمت مسکن با شیب کمتری رشد خواهد کرد

پیش بینی قیمت مسکن در ماه های اخیر، هر روز با یک شوک روبرو شده است. شهریور رو به اتمام است و هنوز تکلیف تورم و رکود بازار مسکن مشخص نشده است. کارشناسان از نگرانی شان درباره پیشبینی قیمت مسکن برای شش ماه انتهای سال می گویند و اذعان نگرانی می کنند. به نظر کارشناسان حوزۀ مسکن، پیشبینی قیمت مسکن می گوید قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد ولی با شیب کمتری، یعنی نسبت به شش ماه اول سال، شش ماه دوم همچنان شاهد افزایش قیمت خواهیم بود اما میزان این افزایش نسبت به قبل کاهش پیدا می کند. امروزه افزایش قیمت‌ مسکن طبق فرمول‌بندی‌های قبلی که در بعضی از فصل‌ها یا هرچند سال یک‌بار اتفاق می‌افتاد پیروی نمی‌کند، پیشبینی قیمت مسکن در شهر تهران می گوید افزایش قیمت‌ وجود دارد، اما این موج گرانی در شهرستان‌ها نیز احساس شده است و شاهد افزایش نرخ مسکن در استان های دیگر هستیم. در تمامی شهرهای کشور، به ‌طور میانگین نرخ مصالح ساختمانی بیش از ۵۰ درصد گران شده است که بیشترین افزایش قیمت در بخش مصالح ساختمانی در بخش فولاد و با حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت و کمترین افزایش در بخش سنگ با کمتر از ۱ درصد بوده است.

پیش بینی قیمت مسکن

پیش بینی قیمت مسکن

پیش بینی قیمت مسکن: در بهترین حالت ۲۰ درصد کاهش قیمت خواهیم داشت

پیشبینی قیمت مسکن در این شرایط دشوار است، در حال حاضر قیمت مسکن در تهران و سایر کلانشهرها و بهای اجاره در آن ها دوباره زیاد شده است و افراد را از تهیه مسکن مناسب شان برای زندگی ناتوان کرده است. پیشبینی قیمت مسکن می گوید وجود آشفتگی در بازر مسکن تمامی ندارد و قیمت های مسکن در شهرهای مختلف ایران به صورت نجومی و غیر قابل کنترل در حال افزایش هستند، در حالی که بخش زیادی از خانواده های ایرانی سال شان بدون افزایش درآمد شروع کرده اند و امیدی به بیشتر شدن آن در ماه های آینده ندارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است با تاکید بر اینکه ساخت سالی هشتصد هزار واحد ملکی در کشور می تواند تا حدودی به ثبات قیمتی در بازار مسکن کمک کند، گفت: متاسفانه سرمایه های سرگردان نیز عامل مهمی هستند که وضعیت بازار را نامطلوب کرده اند. با رویه فعلی پیش بینی قیمت مسکن می گوید شرایط بازار مسکن به سمت وخیم تر شدن خواهد شد و علت اصلی آن بی ثباتی آن است. همچنین این عضو کمیسیون گفته است شاید در برهه ای قیمت مسکن کاهش یابد اما با این وضعیت تنها ۲۰ درصد کاهش قیمت خواهیم داشت.

کارشناسان پیشبینی قیمت مسکن برای این افزایش قیمت با شیب کمتر تا انتهای سال ۱۳۹۷، دلایل متعددی را ذکر کرده اند، به نظر ایشان یکی از دلایل اصلی و البته مهم ترین آن ها که در پیشبینی قیمت مسکن به چشم می خورد، کمبود تقاضا برای وضعیت فعلی و متعاقبا نبود تقاضا برای قیمت های بالاتر مسکن است. به عبارت دیگر در پیشبینی قیمت مسکن مشاهده می شود که ظرفیت افزایش قیمت بیشتر در بخش مسکن برای متقاضیان وجود ندارد.

با رشد نامتعارف قیمت مسکن، پیشبینی قیمت مسکن می گوید تا پایان سال ۱۳۹۷ همین شرایط در بازار مسکن حاکم است. به نظر می رسد با کاهش سهم زمین در قیمت نهایی مسکن، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و با افزایش قیمت زمین شهری منجر به افزایش هزینه‌های ایجاد و توسعه خدمات شهری شده است. در پیشبینی قیمت مسکن گفته می شود که این وضعیت بر قیمت نهایی مسکن تاثیرگذار خواهد بود.

پیش بینی قیمت مسکن

پیش بینی قیمت مسکن

پیش بینی قیمت مسکن از رکود در بازار مسکن می گوید

کارشناسان پیشبینی قیمت مسکن می گویند روند تحولات مسکن نامشخص است و همین امر پیشبینی قیمت ها را دشوار کرده است. اما بسیاری وضعیت مسکن را به وضعیت ارز مربوط می دانند. به نظر این افراد در شرایط فعلی اگر بازار سکه و ارز اشباع شود، مردم به شکل منطقی به سمت بازار مسکن متمایل می شوند و طبیعتا تحت چنین شرایطی افزایش قیمت در این بازار اتفاق خواهد افتاد، اما اگر سود آوری مورد نظر را در بازار مسکن نبینند، شرایط رکود ادامه خواهد داشت و پیشبینی قیمت مسکن می گوید تغییر جدی در کاهش قیمت ها اتفاق نخواهد افتاد.

در حال حاضر با‌ وجود افزایش قیمت مسکن، رکود در این بازار وجود دارد، در پیشبینی قیمت مسکن گفته می شود که اگر تقاضای افراد در شهرهای مختلف برای خرید ملک تغییر کند، افزایش دوبارۀ قیمت مسکن را خواهیم داشت و در نتیجه معاملات مسکن دوباره پر رونق می شوند و اما اگر چنین شرایطی ایجاد نشود در پیشبینی قیمت مسکن گفته می شود که ممکن است در بازار مسکن تورم همراه با رکود در قیمت ها داشته باشیم که وضعیت بسیار دشواری خواهد بود و بر بی ثباتی های این بازار خواهد افزود.

پیشبینی قیمت مسکن نشان می دهد که چنانچه دولت بتواند نقدینگی‌های سرگردان مردم که از تسهیلات مختلف بانکی بدست آورده اند، به سمت نظام بانکی کشور بکشاند، افراد سودجو به سمت بازار مسکن نخواهند آمد و به این اندازه شاهد رشد قیمت ها نخواهیم بود، اما اگر دولت در کنترل نقدینگی حاصل از پول های مردم موفق نباشد، پیشبینی قیمت مسکن می گوید که قیمت‌ها بیش از پیش افزایش خواهند یافت.