دعاوی ملکی به موارد مختلفی دسته بندی می شوند که دعاوی ملکی کیفری یکی از آن هاست. در این دعاوی سهل انگاری مد نظر نبوده و فرد خاطی یک جرم مرتکب شده است. از این رو مبحث آن پیچیده تر از دیگر دعاوی ملکی است؛ اما می خواهیم بررسی کنیم که چه مواردی می تواند به عنوان دعاوی ملکی کیفری قرار بگیرد.

با توجه به اینکه کار در زمینه ی املاک و خرید و فروش آن می تواند سودآور باشد، افراد سودجو را به سمت خود می کشاند و باعث می شود که کلاهبرداری در این حوزه گاهی اوقات صورت گیرد.

دعاوی ملکی کیفری که در حوزه ی املاک صورت می پذیرد

سودجویان به گونه های مختلفی اقدام به ارتکاب جرم در زمینه ی املاک می کنند. گاهی این افراد آنقدر ماهرانه شروع به کار می کنند که تشخیص آن بسیار مشکل است و متأسفانه افراد زیادی را درگیر مشکلاتی می کنند که به وجود آورده اند و هزینه های زیادی را بر دوش جامعه می گذارند. جرم های مختلفی در این باره صورت می گیرد که به بررسی آنها می پردازیم.

معامله ی معارض ملک

یکی از مطرح ترین دعاوی ملکی کیفری، معامله ی معارض ملک است. این جرم بدین صورت انجام می شود که یک مالک و یا مباشر او، یک ملک را به دو یا چند نفر بفروشد. در اصل معامله اول معمولاً با سند عادی و یا رسمی صورت می گیرد و معامله ی دوم با سند رسمی انجام می پذیرد. در این مورد معامله ی اول قانونی و معامله ی دوم جرم محسوب می شود. اگر در معامله ی اول انتقال ملک با سند عادی صورت گیرد و با سند رسمی معامله ای معارض با معامله ی اولی مربوط به همان ملک صورت گیرد، عمل معامله معارض نیست اما بر فرض احراز سوء نیت با عمل کیفری دیگری می تواند قابل انطباق باشد.

دعاوی ملکی

دعاوی ملکی

جعل اسناد ملکی

دعاوی ملکی کیفری در نوع دیگر مربوط به جعل اسناد ملکی است که مجرم از طریق نوشته و یا سند دیگری که واقعی نیست اقدام به خرید و فروش ملک می کند. البته این دعاوی ملکی کیفری فقط مربوط به افراد عادی نیست و در بعضی موارد صاحبان دفاتر اسناد رسمی را نیز درگیر می کند. هنگامی که هر کدام از موارد زیر به صورت عمدی انجام دهند مجازات های سنگینی در بر خواهد داشت.

  • ثبت سند بدون حضور اشخاص که طبق قانون باید حضور داشته باشند مانند صاحب سند و یا وکیل او
  • کتمان کردن و یا از بین بردن دفاتر ثبتی و یا بخش هایی از آن ها
  • ثبت اسناد انتقالی با اطلاع از عدم مالکیت انتقال دهنده
  • ثبت با تأخیری و یا مقدم سند و یا تغییر در تاریخ ثبت سند
  • ثبت اسناد مجهول
  • ثبت سندهایی که از سندیت افتاده است و یا به صورت واضح سند نیست

و… که جز دعاوی ملکی کیفری مربوط به دفاتر ثبتی می باشد.

کلاهبرداری و دعاوی ملکی کیفری مربوط به آن

هنگامی که کسی با متوسل شدن به عملیات و یا وسایل متقلبانه مال غیر را با سوء نیت از بین ببرد و یا مشکلی در آن ایجاد کند کلاهبرداری انجام داده است. حتی شروع به کلاهبرداری نیز جرم محسوب می شود، هر چند که هنوز نتیجه کار متوجه فرد مفعول نشده باشد؛ اما اگر جرم به نتیجه رسیده باشد، جرم تام کلاهبرداری تحقق یافته است.

کلاهبرداری موارد متعددی دارد که هر کدام در دعاوی ملکی کیفری شرایط و مجازات های مخصوص به خود را دارد و باید برای آن بررسی های زیادی صورت گیرد.

ثبت ملک غیر با تبانی و یا خیانت در امانت

در این دعاوی ملکی کیفری، فرد با تبانی با نفری دیگر که احتمالاً ملک به نام او ثبت شده است به صورت عمدی تقاضای ثبت دروغین می کنند و باعث می شوند که سند از نام مالک اصلی به نام دیگری انتقال یابد.

تخریب عمدی املاک

دعاوی ملکی کیفری شامل تخریب عمدی یک ملک نیز می شود؛ که شامل لطمه زدن به صورت عمدی، کلی یا جزئی نسبت به یک ملک و یا شی دیگری است. در صورتی که مالک از عمل صورت گرفته بر روی ملک خود ناراضی باشد و یا خبر نداشته باشد می تواند خدمات حقوقی املاک دریافت کند و پرونده را به صورت کیفری جلو ببرد. در این صورت فرد خاطی ممکن است علاوه بر مشمول جریمه شدن، مشکلاتی نیز از بابت کیفری بودن پرونده برای او پیش آید.

علاوه بر این موارد، بسیاری از موارد دیگر نیز وجود دارند که طبق قانون جز دعاوی ملکی کیفری قرار می گیرد و در بسیاری از موارد نظر قاضی و یا کسی که خدمات حقوقی املاک ارائه می دهد در مورد کیفری بودن و یا نبودن عمل اهمیت پیدا می کند. بدون شک با فرد خاطی طبق قانون مجازات ها برخورد خواهد شد و حق به مالک اصلی و کسی که کلاهبرداری از ملک او صورت گرفته خواهد رسید.