اگر به وضعیت بازار مسکن دقت کرده باشید، می بینید که به ناگاه جهشی اتفاق افتاد که در عرض چند ماه به خوبی توانست تکانی به خود بدهد و افزایش شدید قیمت را در یک سال گذشته شاهد بودیم. نیاز به مسکن همیشه وجود دارد و افرادی که در شرف خرید خانه بودند، دچار سردرگمی شدند که الآن موقعیت مناسبی برای خرید خانه است یا نه! بسیاری از کارشناسان در این مورد نظراتی داده اند که شاید بتوان بر اساس آنها موقعیت مناسب را برای خرید خانه مد نظر قرار داد.

وضعیت بازار مسکن از رکود خارج شده یا نه؟

معمولاً در بازار مسکن یک روند خاصی وجود دارد که هر چند مدت یک بار تکرار می شود. طبق این روند، وضعیت بازار مسکن هر چند وقت یک بار تغییر می کند. پس از مدتی که بازار در رکود به سر برد، وضعیت به سمتی پیش می رود که افزایش قیمت مسکن و به دنبال آن می توان خارج شدن بازار از رکود را شاهد باشیم؛ اما امسال این روند به گونه ای دیگر بود. سالهاست که رکود سنگینی بر بازار مسکن حکم فرما بود. البته باید یک سری مسائل خارج از بازار مسکن را بر افزایش قیمت آن مؤثر بدانیم که روند تغییراتی را نشان داده است. پس دلیل اصلی به صورت مستقیم نبوده و مسائل خارجی مانند بازار ارز و سکه، ورود نقدینگی به بازار از طریق کاهش سود سپرده های بانکی و خارج کردن نقدینگی از بانک ها و سرازیر شدن آن به سمت بازار مسکن و … می تواند در افزایش قیمت مؤثر بوده باشد. هر چند کارشناسان اعتقاد داشتند بازار مسکن از رکود خارج خواهد شد اما همچنان این بازار در رکود به سر می برد و مشکلات آن حل نشده است. وضعیت بازار مسکن می تواند بسته به مسائل مهم دیگری نیز باشد که هر کدام به جای خود می تواند تأثیر زیادی داشته باشد.

وضعیت بازار مسکن

وضعیت بازار مسکن

آیا در ماه های اخیر نیز وضعیت بازار مسکن به سمت افزایش قیمت پیش می رود؟

برخی از کارشناسان معتقدند که بازار مسکن چندان مشخص نیست و نمی توان پیش بینی های دقیق و یا نزدیک به دقیقی را در این حیطه انجام داد. دلیل این امر نیز مشخص نبودن وضعیت سیاسی، اقتصادی و روابط بین الملل کشور است که باید آنها را حل کرد و در نهایت برای بازار وضعیت مسکن پیش بینی انجام داد. به عنوان مثال بحث تحریم های علیه ایران می تواند بر بازار مسکن به صورت غیر مستقیم مؤثر باشد. نتیجه ی کامل شدن و یا رفع تحریم ها می تواند تا ماه های آتی نیز مشخص نشود و این مسئله به نوبه ی خود تأثیر زیادی بر بازار مسکن خواهد داشت. هر چند از اوایل امسال تا کنون وضعیت بازار مسکن رو به افزایش قیمت رفته است و بسیاری از کارشناسان نیز روند افزایش قیمت البته با نرخ کمتری را پیش بینی می کنند اما چندان به بازار بی ثبات مسکن نمی توان اطمینان کرد.

وضعیت بازار مسکن برای خرید مناسب است؟

تمامی مسائل گفته شده می تواند بر بازار مسکن مؤثر باشد و بازار را دچار سردرگمی کرده است؛ اما بسیاری از افراد می توانند در این شرایط نیز با موفقیت عمل کنند. اگر نیاز به مسکن ضروری است و فرد برای کسب سود و یا خرید و فروش اقدام به تهیه ی مسکن نمی کند، بهتر است برای خرید اقدام کند. به هر حال نیاز به مسکن واجب تر است و قضیه برای این افراد با کسانی که برای سودآوری به بازار مسکن روی می آورند می تواند متفاوت باشد. به هر حال احتمال کاهش قیمت بسیار کم است و ممکن است در آینده خرید مسکن برای افرادی که به سختی دارند اقدام به خرید خانه می کنند مشکل تر شود؛ اما افرادی که برای سرمایه گذاری به این بازار وارد می شوند ممکن است در آینده دچار مشکلات بیشتری شوند و با کاهش هر چند اندک قیمت با ضرر مواجه شوند.

وضعیت بازار مسکن

وضعیت بازار مسکن

آیا احتمال کاهش قیمت مسکن وجود دارد؟

بازار مسکن به ناگاه دچار یک حباب شد که بیشترین علت آن می تواند کاهش سود سپرده های بانکی باشد. این کاهش سود باعث شد که افراد زیادی پول خود را از بانک ها خارج کنند و به بازار ملک وارد کنند. این امر باعث تغییرات شدید در وضعیت بازار مسکن شد. بسیاری از افرادی متقاضی خرید خانه منتظر هستند که این حباب از بین برود و وضعیت مسکن یا ثابت گردد و یا کاهش قیمت را در آن شاهد باشند و در آن زمان اقدام به خرید کنند. بیشتر کارشناسان می گویند احتمال کاهش قیمت کم است و اگر وجود داشته باشد چندان کاهش قیمت چشم گیری را نخواهیم دید. بدون شک بعد از یک مدت بازار مسکن به سمت ثبات پیش می رود و از تلاطم موجود در آن به مقدار زیادی کاسته خواهد شد ولی ممکن است این مسئله مدت زیادی به طول انجامد.