هر مسئله ای را باید از راه خود حل کرد. برای هر دعاوی نیز یک وکیل مخصوص وجود دارد. وکیل ملکی نیز برای معاملات و مشکلاتی که مربوط به املاک است می تواند کمک کننده باشد. وکیل از سوی موکل خود این اجازه را دارد که امور حقوقی مربوط به موضوع وکالت را بررسی کند و دعاوی ملکی را حل کند.

انواع دعاوی ملکی که ممکن است با آنها دست به گریبان شوید

مشکلات و دعاوی مربوط به ملک انواع مختلفی دارند که هر کدام به طور مستقیم به وکیل ملکی مربوط می شود و باید به دست او حل شود.

البته ناگفته نماند که وکیل ملکی بیشتر به جنبه های حقوقی دعاوی می پردازد و دعاوی ملکی کیفری اصولاً تابع اصول حقوقی کیفری است و باید بدین صورت حل شود.

وکیل ملکی

وکیل ملکی

دعاوی تصرف عدوانی

تصرف عدوانی یکی از دعاوی است که وکیل ملکی می تواند برای آن با توجه به ظرایف قانونی و حقوقی موجود راه حل پیدا کند. تصرف در اصل به معنی سلطه و استیلای قانونی یک شخص به مال و برای اجرای حق خود است. سلب تصرف سه مورد است که در زیر به آنها اشاره می شود:

  • مزاحمت نسبت به ملک: در این مورد فرد ملک را از تصرف دیگری خارج نمی کند و خود به آن وارد نمی شود بلکه برای صاحب حق در یک ملک مزاحمت ایجاد می کند. انواع مختلفی مزاحمت نسبت به ملک وجود دارد که به عنوان مثال قطع جریان آب و برق توسط موجر و فشار بر مستأجر یک مزاحمت محسوب می شود. در این دعاوی متصرف فعلی ملک دارای حق است و نباید در استفاده از آن ملک برای او ایجاد مزاحمت شود.
  • تصرف عدوانی: کسی که به هر دلیلی ملک را از تصرف شخص دیگری خارج می کند و وارد ملک می شود متصرف سابق ملک می تواند به عنوان ذینفع شناخته شود و به وکیل ملکی مراجعه نماید. در این دعوا فرد شاکی فقط در مورد اموال منقول می تواند طرح دعوی کند و باید اموال منقول و غیر منقول توسط متخصص مشخص شود و در این قسمت است که کمک گرفتن از وکیل ملکی می تواند به پیشبرد پرونده کمک کند.
  • ممانعت از حق: در این مورد فرد خاطی نه ملک را تصرف می کند و نه مزاحم استفاده از آن می شود بلکه فرد مزاحم استفاده ی کامل فرد از ملک خویش می شود. به عنوان مثال مسیری که به از ملک ۱ به سمت ملک ۲ وجود دارد و به صورت قانونی است، صاحب ملک ۱ آن را بسته و مانع عبور و مرور صاحب ملک ۲ شود. در این نوع دعاوی ملکی فاعل باعث شده تا ذینفع نتواند از حق خود استفاده کند.

برای هر سه مورد این دعوا وکیل ملکی می تواند جزئیات را بررسی کند و حق را به صاحب آن برگرداند. وکیل می تواند از فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۵۲ برای حل مشکلات فوق کمک بگیرد و از حق شاکی دفاع کند.

وکیل ملکی

وکیل ملکی

سایر دعاوی مربوط به ملک

دعاوی دیگری نیز مربوط به ملک وجود دارد که برای راحت تر حل کردن آن و یافتن راهکار می توان از وکیل در این مورد استفاده کرد. گاهی اوقات مشکلاتی مربوط به سند و انتقال آن پیش می آید که همگی می توانند به نوبه ی خود مسئله ساز باشند. فرد می تواند در صورت عدم انتقال سند ملکی که خریداری کرده است به یک وکیل خبره مراجعه کند و دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی را طرح کند. در این موارد اکثراً باید مسائل دیگر مانند اخذ پایان کار و مواردی از این دست نیز مورد بررسی واقع شوند و مراحل خود را به خوبی طی کنند. همچنین دعاوی تخلیه ی ید و … نیز نیازمند وکیل ملکی است تا بتوان سریع تر و از راهی راحت تر مشکل را برطرف کرد.

لزوم ورود وکیل به پرونده های ملک

هنگامی که مشکلات مربوط به ملک پیش می آید ممکن است فرد شاکی نتواند به خوبی حق خود را اثبات کند و یا از قانون مربوط به این مسائل اطلاعات کامل نداشته باشد. در این صورت بهتر است به کمک یک وکیل خبره کار را انجام داد. تجربه ای که یک وکیل ملکی دارد می تواند کمک کند که دعاوی ملکی راحت تر و سریع تر حل شوند. بدون شک این افراد راهکارهای متنوعی برای این مسائل در دست دارند که کمک خوبی به افرادی است که دچار مشکل شده اند. در این مواقع فوت وقت ممکن است مشکلاتی ایجاد کند که در هر صورت به نفع شاکی نخواهد بود و کمک گرفتن از وکیلی که مراحل حقوقی را بهتر می داند می تواند به کارها سرعت دهد و راحت تر مسائل را حل و فصل کند. همچنین مدارکی که ممکن است به نظر شما چندان مهم نباشد وکیل ملکی می تواند به خوبی از آنها بهره ببرد.