فرج الله رجبی، رئیس نظام مهندسی کشور، از متعادل شدن قیمت مسکن تا انتهای سال جاری خبر داد و اذعان نمود: تمرکز بر تسهیلات و تلاش در جهت افزایش وام مسکن می تواند آرامش را به این بازار برگرداند.

ایشان ضمن اشاره به این که مسکن یکی از مهم ترین بخش های کشور است و توجه بدان کاملا ضروری است تصریح نمودند: انتظار می رود مسکن اولویت دولت و وزارت های مرتبط از جمله راه و شهرسازی باشد. وی در ادامه از وعده های دولت سخن به میان آورد و این طور گفت: تحقق وعده هایی چون کاهش نرخ بیکاری و یا ارتقا وضعیت زندگی مردم در گرو اقدامات اساسی در حوزه مسکن است و نادیده گرفتن این حوزه مانعی بزرگ بر سر اجرایی کردن وعده های مذکور می باشد. ایشان بار دیگر تأکید کردند مدیریت بخش مسکن بر نرخ بیکاری اثرگذار خواهد بود و چنانچه بتوانیم مسکن را کنترل کنیم بیکاری را به نوعی مدیریت کرده ایم.

رجبی بهبود شرایط کنونی مسکن را امری مهم قلمداد نمود و عنوان کرد: اگر دولت تدابیر جدیدی بیندیشد مهندسان و متخصصان مسائل فنی نیز به میدان خواهند آمد و در این مسیر گام های اساسی خواهند برداشت.

رئیس نظام مهندسی کشور ضمن اشاره به فاکتور های دخیل در بهبود وضعیت مسکن، افزایش نرخ تسهیلات را به عنوان یک روش مؤثر معرفی نمود و اظهار داشت: لازمه ارتقا بازار مسکن کشف نیاز های بازار و ارائه خدمات مناسب در راستای آن است. رجبی این طور ادامه داد: تنها در چنین صورتی است که مردم سرمایه هایشان را به بازار مسکن هدایت خواهند کرد.

رئیس نظام مهندسی کشور با بیان این که امکان افزایش تسهیلات مسکن در ماه های پیش رو وجود دارد تصریح کرد: پرداخت وام های ارزان زمینه را برای بهبود بازار مسکن فراهم خواهد ساخت با این حال تولید مسکن نیاید مغفول بماند و رشد ساخت و ساز واحد های مسکونی از جمله نکات مهم است.

رجبی در پایان صحبت هایش از متعادل شدن قیمت مسکن تا انتهای سال جاری خبر داد و خانواده های کم بضاعت را به عنوان یکی از مخاطبان اصلی و درخور توجه معرفی نمود. رئیس نظام مهندسی کشور افزود: دولت باید تلاش کند در راستای حمایت از چنین خانواده هایی راهکار های مؤثر در نظر بگیرد و انتظار می رود بانک مسکن همراه با دولت برای تحقق چنین راهکار هایی گام بردارد و کوشش کند.

  • منبع خبر : افکارنیوز