احمد اصغری مهرآبادی که مدت ها بود به عنوان قائم مقاوم وزیر راه و شهرسازی مشغول فعالیت بود  بازنشسته شد و اکنون خبر ها حاکی از آن هستند که چنین پستی در حال حذف شدن است.

با بازنشسته شدن مهرآبادی و خداحافظی این مقام مسئول از پست قائم مقامی وزارت راه و شهرسازی گویا این پست سازمانی از میان برداشته شده و به نظر می رسد بدون سرپرست خواهد ماند.

در سال ۹۲، احد اصغر مهرآبادی سمت قائم مقام وزارت راه و شهرسازی را عهده دار شد. ایشان که به انتخاب عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی روی کار آمدند متعهد شدند پروژه بزرگ واحد های مسکونی مهر را تا انتهای سال ۹۶ به پایان برسانند حال آن که این مهم محقق نگردید و کماکان شاهد بلاتکلیفی بخشی از این پروژه هستیم. دلیل این اتفاق را می توان نگاه منفی عباس آخوندی به پروژه مسکن مهر و نتایج آن دانست. کارنامه تلاش های این مقام مسئول نشان می دهد پروژه مسکن مهر نه تنها در سال ۹۶ به پایان نرسید بلکه کماکان بخش هایی از آن در هاله ای از ابهام و بلاتکلیفی قرار دارد.

برخی از کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند پروژه مسکن مهر تا پایان فعالیت دولت فعلی عملی تکمیل نخواهد شد و معتقدند دلیلش واگذاری انجام این پروژه به استانداران کشور است.

پروژه بزرگ مسکن مهر که با هدف حمایت از اقشار کم درآمد جامعه به مرحله عمل رسید، نخستین بار در دولت مهرورزی استارت خورد. وی بر این باور بود با اجرایی کردن پروژه مسکن مهر می توان قیمت زمین را از کل قیمتی که یک خانوار برای تهیه مسکن متحمل می شود حذف نمود که این امر تأمین خانه و ایجاد یک سقف امن را آسان تر می سازد. بر اساس ارقام و اعداد اعلام شده تعداد واحد های مسکونی احداث شده در سرتاسر کشور ۳۹۰۰ هزار واحد گزارش شده که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته متقاضی می توانست با کنار گذاشتن حداکثر ۷ میلیون تومان، صاحب دست کم ۷۵ مترمربع واحد مسکونی مهر گردد.

پروژه مسکن مهر در حالی به دست دولت امید و تدبیر سپرده شد که حدود ۵۰ درصد آن به سرانجام رسیده بود و بخشی از آن نیمه کاره قلمداد می شد. زمانی که دولت امید روی کار آمد و عباس آخوندی وزارت راه و شهرسازی را برعهده گرفت، نگاه های منفی به واحد های مسکونی مهر آغاز شد به طوری که وی بار ها صراحتا اعلام کرد این پروژه راه به جایی نمی برد و تلاشی بیهوده است. نتیجه نگاه های لیبرالی آخوندی به پروژه مسکن مهر سبب شد تلاش های ضعیفی در راستای پیشبرد این طرح صورت بگیرد و این پروژه آن طور که باید روندی رو به جلو را شاهد نباشد و حصول نتایج ارزشمند را تجربه نکند. کوتاهی در تکمیل واحد های مسکونی مهر به گونه ای است که برخی متقاضیان ۱۱ سال است منتظر تحویل مساکن مهرشان  هستند و بعد از گذشت چنین مدت طولانی کماکان نمی توانند امنیت یک سقف را احساس کنند و از آن استفاده نمایند.