عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به این که با توجه به شرایط کنونی، تسهیلات خرید مسکن نیازمند اصلاحاتی است اذعان نمود: تصمیم داریم برنامه ریزی هایی در این خصوص انجام دهیم با این امید که بتوانیم اصلاحاتی مؤثر در وام های خرید مسکن ایجاد نماییم.

همتی از مطالعات و بررسی های اولیه در خصوص اصلاح وام خرید مسکن خبر داد و افزود: باتوجه به این که در این زمینه کماکان به جمع بندی ها و نتیجه گیری کلی نرسیده ایم گزارش نهایی را به زمان دیگری موکول می کنم.

وی از نقش مهم ساختمان و مسکن خبر داد و گفت: چنانچه بتوانیم این بخش را با رونق همراه سازیم آنگاه می توان انتظار داشت دیگر قسمت ها نیز رونق و بهبود شرایط را تجربه کنند.

وی ضمن اشاره به این که با افزایش تقاضا اثراتی همچون تورم و رشد قیمت ها به چشم خواهند خورد اذعان نمود: باید مسائلی از این دست نیز مورد توجه قرار بگیرند.

وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: این که بتوانیم در عین ایجاد رونق مانع از تورم در این بخش شویم نیازمند بررسی های دقیق و جامعی است که در این خصوص در حال تلاشیم. همتی افزود: اعتبارات مورد نیاز برای اصلاح وام خرید مسکن باید از محلی مناسب و حساب شده تأمین گردد.

وی ضمن اشاره به این که در حال حاضر وام های موجود جوابگو نیاز ها نیستند تصریح کرد: وام خرید مسکن نیازمند اصلاحات و تغییراتی است که در این خصوص تصمیماتی را اتخاذ خواهیم نمود.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان صحبت هایش گفت: بر این باورم باید حرف ها را کوتاه و عمل ها را افزایش داد، در این راستا اقداماتی انجام خواهیم داد با این حال نمی خواهم چیزی بگویم که در عمل به واقعیت منجر نشود.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز