آمار های منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از رشد ۶۳ درصدی قیمت مسکن در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال ۹۶ حکایت دارند.

به گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، به ازای فروش هر متر مربع از واحد مسکونی در تابستان سال جاری به طور میانگین ۷ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان پرداخت شده است که این رقم در مقایسه با آن چه در بهار سال ۹۷ و تابستان سال گذشته به ثبت رسیده ۲۴٫۸ درصد و ۶۳٫۲ درصد رشد را تجربه کرده است.

بررسی قیمت فروش واحد مسکونی به ازای هر متر مربع در مناطق ۲۲ گانه تهران نشان می دهد منطقه یک با ۱۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان بیشترین قیمت را به نام خود زده و منطقه ۱۸ با ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کمترین قیمت راشاهد بوده است.

بیشترین رشد قیمت متعلق به منطقه ۵ تهران می باشد به عبارتی منطقه ۵ با ۸۲٫۸ درصد رشد قیمت، در مقایسه با دیگر مناطق تهران بیشترین جهش قیمت را در تابستان سال جاری تجربه نموده و منطقه ۱۲ تهران با ۲۶ درصد کمترین رشد قیمت را شاهد بوده است.

  • منبع خبر : اقتصاد نیوز