محمود شکری به عنوان یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از رشد نرخ تسهیلات خبر داد و اذعان نمود: توأمان با زیادتر شدن مبلغ وام مسکن، انتظار می رود مدت زمان بازپرداخت آن هم با افزایش همراه گردد.

شکری ضمن اشاره به این که در حال حاضر افزایش نرخ تسهیلات مسکن با محدودیت هایی همراه است و منابع لازم برای انجام این کار در اختیار نیست اظهار داشت: ارائه تسهیلات به این شیوه دیگر مؤثر و کارامد نخواهد بود از این رو انتظار می رود با اندیشیدن شیوه های جدید بتوانیم به مردم کمک کنیم صاحب خانه شوند. وی افزود: یکی از راه هایی که در شرایط کنونی می توان به آن متوسل شد و با کمک گرفتن از آن به وضعیت بازار کنونی آرامش بخشید، شناسایی دقیق تعداد متقاضیان وام های مسکن است.

ایشان بار دیگر به کمبود منابع برای ارائه تسهیلات مناسب مسکن خبر دادند و تصریح نمودند: از این رو نیاز است به دقت متقاضیان واقعی وام مسکن شناسایی شوند تا پرداخت تسهیلات به نحو مطلوب تری صورت بگیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن اشاره به این که بازنگری فاکتور های مؤثر در پرداخت تسهیلات مسکن هم اکنون شروع شده است اظهار داشت: باید به دقت منابع موجود را مورد بررسی قرار داد و بر اساس منابعی که در اختیار است در راستای ارائه تسهیلات گام برداشت تنها در این صورت است که می توان به طرز مؤثری متقاضیان واقعی را شناخت و فعالیت های سوداگرانه را سرکوب کرد.

ایشان در ادامه از اولویت بندی ارائه تسهیلات مسکن خبر دادند و تصریح نمودند: بانک مسکن می بایست برای سرعت بخشیدن به پرداخت وام مسکن، اولویت بندی را در دستور کار خود قرار دهد و متقاضیان را به خانه اولی ها و دیگر گروه ها تقسیم بندی کند.

محمود شکری با اشاره به تورم های اخیر و رشد قیمتی که در حوزه واحد های مسکونی اتفاق افتاده است اظهار داشت: انتظار می رود به دنبال این اتفاقات میزان تسهیلات مسکن هم روندی صعودی در پیش بگیرد، از این رو تیم های کارشناسی درگیر بررسی وضع موجود هستند ضمن این که مجلس نیز در این باره دست به تلاش های زیادی زده است و راهکار های مناسبی را در نظر گرفته است.

ایشان در ادامه این طور گفتند: زمانی که نرخ وام مسکن روندی صعودی در پیش می گیرد و افزایش می یابد انتظار می رود مدت بازپرداخت آن نیز تغییراتی را تجربه کند. به گفته شکری انجام این کار سبب می شود متقاضی انگیزه بیشتری برای دریافت این نوع وام داشته باشد و تمایلش برای اخذ وام افزایش یابد. وی گفت: تنها افزایش میزان وام بدون این که زمان بازپرداخت آن دستخوش تغییر گردد نمی تواند در افزایش تمایل متقاضی اثرگذار باشد.

وی ضمن اشاره به این که بیشتر متقاضیان دریافت وام مسکن، خانه اولی ها ها هستند گفت: بنابراین باتوجه به این که این دسته از افراد با محدودیت های مالی همراهند خواهان افزایش مدت بازپرداخت وام می باشند و خواسته قلبی خود را بالا بردن این بازه زمانی عنوان می کنند با این هدف که بازپرداخت وام را بتوانند سریع تر انجام دهند.

  • منبع خبر : خبرگزاری دانشجو