محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، از نشست کمیسیون عمران با وزارت راه و شهرسازی در سه شنبه شب هفته آینده خبر داد و محوریت این نشست را افزایش ساخت و ساز مسکن و تلاش در راستای افزایش تسهیلات عنوان کرد.

به گفته محمدرضا رضایی کوچی جلسه ای در سه شنبه شب هفته آینده با حضور کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی برگزار خواهد شد که هدف از تشکیل این جلسه تبادل نظر در خصوص اوضاع مسکن خواهد بود.

وی افزود: موضوعاتی که در این جلسه مطرح خواهند شد، ساخت واحد های مسکونی جدید می باشد ضمن این که مسائلی همچون افزایش تسهیلات مسکن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اذعان نمود: تکمیل واحد های مسکونی مهر از دیگر مواردی است که در این جلسه به آن رسیدگی خواهیم کرد و تصمیماتی درخصوص آن اتخاذ خواهیم نمود.

ایشان در ادامه این طور گفتند: بر اساس ارقام گزارش شده به ۴ میلیون مسکن احساس نیاز می شود و در حال حاضر ۴ میلیون خانوار فاقد واحد مسکونی هستند. وی افزود: مشکل مسکن به عنوان مهم ترین اولویت کمیسیون عمران قلمداد می شود از این رو تصمیم داریم این مسئله را با حضور وزارت راه و شهرسازی در هفته آینده مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم.

  • منبع خبر : شهرخبر