آخرین اخبار منتشر شده حاکی از آن است که رشد قیمت مسکن در مقایسه با سال گذشته ۶۵ درصد بوده است. این رقم نشان می دهد قیمت فروش واحد های مسکونی در تهران اختلاف ۱۳ میلیون تومانی را تجربه کرده است.

بر اساس آمار هایی که قیمت مسکن تهران در سه ماه تابستان سال جاری را روایت می کنند، هر متر مربع از واحد های مسکونی تهران در تابستان سال جاری به نسبت همین بازه زمانی در سال گذشته رشد ۶۵ درصدی را شاهد بوده است.

رشد ۶۵ درصدی قیمت مسکن، اختلاف ۱۳ میلیون تومانی قیمت فروش هر متر مربع از واحد مسکونی در شمال و جنوب تهران را به همراه داشته است.

در حالی که نرخ فروش واحد مسکونی در منطقه یک تهران متری ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گزارش شده در منطقه ۸ پایتخت، یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی با قیمت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسیده است. این ارقام از اختلافی ۱۳ میلیون تومانی میان واحد های مسکونی شمال و جنوب تهران حکایت دارند.

بیشترین رشد قیمت مسکن مربوط به منطقه ۵ تهران بوده است که جهش ۸۵ درصدی را در تابستان امسال به نسبت همین بازه زمانی در سال گذشته تجربه کرده است.

در مقابل نام منطقه ۱۲ تهران در انتهای این جدول به ثبت رسیده، قیمت معامله هر متر واحد مسکونی در منطقه ۱۲ تهران کمترین رشد را شاهد بوده به طوری که میزان جهش قیمت برای آن ۳۰ درصد گزارش شده است..

 

  • منبع خبر : تی نیوز