صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به این که بخشی از پروژه های مسکن مهر نیمه کاره رها شده اند افزود: در حال حاضر تکمیل این واحد های مسکونی نیازمند ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار است.

ایشان این طور صحبت هایشان را ادامه دادند: این روز ها صحبت های زیادی شنیده می شود مبنی بر این که مسئولیت اتمام واحد های مسکونی مهر را می بایست به استانداری ها واگذار کرد حال آن که مسئله اصلی این نیست، موضوع آن است که بودجه کافی برای نیل به این هدف وجود ندارد. وی افزود: جهت تأمین بودجه مورد نیاز باید تدابیری اندیشیده شود. به گفته بدری هیأت دولت و وزارت راه و شهرسازی در جهت تأمین بودجه مورد نیاز می بایست گام های اساسی بردارند و این اعتبار را در اختیار متولیان امر قرار دهند.

اعتبار مورد نیاز از محل اقساط بازگشتی پروژه مسکن مهر تأمین می شود

نماینده مردم شریف اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این اعتبار را می توان از محل اقساط بازگشتی واحد های مسکونی تأمین نمود. به گفته بدری این اعتبار حتی از محل فروش املاک دولتی نیز امکان پذیر است. بدری افزود: زیرساخت های مساکن مهر مهم ترین قسمت هایی هستند که به اختصاص بودجه نیاز دارند و تأمین آب، برق و دیگر تجهیزات نیازمند در نظر گرفتن این چنین بودجه هاست. بدری به یکی دیگر از روش هایی که می توان در راستای تأمین اعتبار بدان متوسل شد اشاره نمود و این طور گفت: تأمین اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات وزارت نفت و وزارت نیرو نیز امکان پذیر است با این حال باید به صورت دقیق چنین مواردی مورد بررسی قرار گیرد.

سپردن پروژه مسکن مهر به استانداری ها شرایط را بدتر می کند

صدیف بدری گفت: اگر حل این مشکل را به دست استانداری ها بسپاریم آن گاه نه تنها به بهود اوضاع کمک نکرده ایم بلکه گره این مشکل را کورتر ساخته ایم که حل کردنش زمان و انرژی بیشتری می طلبد.

این نماینده مردم در مجلس دهم اذعان نمود: در حال حاضر آنچه تکمیل واحد های باقی مانده را با مشکل مواجه ساخته است عدم وجود بودجه کافی است چنانچه این بودجه تأمین گردد آن گاه می توان فرآیند تکمیل واحد های مهر را به استانداری ها واگذار کرد.

تکمیل واحد های مسکونی مهر نیازمند ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار

ایشان در پایان صحبت هایشان بار دیگر تأکید کردند به پایان رساندن واحد های مهری که کماکان تمام نشده اند نیازمند اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار هستند. وی ضمن اشاره به این که چنین رقمی کم نیست افزود: نیاز است برای پیشبرد پروژه مسکن مهر و برای ساخت و تحویل هرچه سریع تر آن، دولت به طور جدی وارد کار شود و بودجه مورد نیاز را در اختیار دیگر متولیان امر قرار دهد. به گفته بدری، تکمیل پروژه مسکن مهر به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های عمرانی حال حاضر کشور شناخته می شود که رسیدگی به آن ضروری است.

  • منبع خبر : تی نیوز