آخرین گزارشات حاکی از آن هستند که با دریافت تسهیلات مسکن از محل اوراق به ارزش ۹۰ میلیون تنها می توان ۱۷ درصد از ارزش ملک را تأمین کرد که این عامل دلسردی متقاضیان نسبت به اخذ وام مسکن را به دنبال داشته است.

به رغم این که اطلاعاتی در خصوص وضعیت بازار مسکن در دومین ماه از پاییز سال جاری منتشر نشده با این حال روایت قلی خسروی از وضعیت مسکن در ۲۰ روز ابتدایی آبان ماه، رکود این بخش را تأیید می کند و نشان می دهد کماکان رکود تورمی بر بازار مسکن حاکم است.

رشد ۸۳٫۱ قیمت مسکن در مهرماه سال جاری در مقایسه با همین برهه زمانی در سال گذشته وجود رکود تورمی را به خوبی ثابت می کند. آمار ها نشان می دهند رکود تورمی نه تنها رشد قیمت ها را به همراه است بلکه بر معامله اوراق فرابورس نیز اثرگذار بوده به طوری که حجم و ارزش فروش اوراق بهادار در بازار فرابورس کشور افتی چشمگیر را تجربه نموده است.

حجم معامله تسه در ۲۰ روز ابتدایی آبان ماه سال جاری بر اساس آمار های منتشر شده ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار ورقه بوده که ارزشی معادل ۷۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای آن برآورد شده است. این رقم از کاهش ۱۰ درصدی و ۲۹ درصدی حجم معاملات و ارزش اوراق حکایت دارد. ارقام ذکر شده گواه بر آنند که متقاضیان نسبت به دریافت اوراق بی میل شده اند و رغبتی برای معامله اوراق تسه ندارند.

کارشناسان عنوان می کنند دلیل کاهش حجم و ارزش اوراق بهادار، پوشش اندک ارزش مسکن توسط این وام های دریافتی است به طوری که تأمین هزینه ملک از طریق این وام ها تا ۳۰ درصد کاهش یافته است، به عبارتی زمانی که تسهیلات دریافت شده نتواند بخش قابل توجهی از ارزش یک ملک برای خرید را تأمین کند تمایل خریدار برای دریافت وام نیز ناخودآگاه کمرنگ می شود.

متوسط قیمت معامله هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی تهران در اولین ماه از پاییز امسال به گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ۸ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان بوده است از این رو به ازای خرید یک واحد ۶۰ متری در تهران، خریدار نیاز است مبلغی حدود ۵۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کنار بگذارد. با فرض این که متقاضی بتواند وام مسکن زوجین از محل اوراق بهادار با ارزش ۱۶۰ میلیون تومان دریافت کند تنها قادر است ۳۰ درصد از مبلغ ذکر شده را تأمین نماید، این درحالی است که مبلغ این وام برای متقاضیان انفرادی به ۸۰ میلیون می رسد که تنها ۱۷ درصد از قیمت مسکن را پوشش می دهد.

ارزش معامله هر تسه در بازار دیروز فرابورس کمتر از ۶۰ هزار تومان به ثبت رسیده به طوری که تسه صادر شده در فروردین ۹۶ (۹۶۰۱) ۵۶ هزار و ۱۱۱ تومان و ارزش تسه صادر شده در اردیبهشت ماه ۹۶ (۹۶۰۲) ۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان گزارش شده است.

ارزش ۵۷ هزار و ۸۰۰ تومان برای اوراق صادر شده در مرداد ماه سال ۹۶ (۹۶۰۵) به ثبت رسیده البته این رقم تا ۵۸ هزار تومان نیز نوسان داشته است.

با علم به این موضوع که هر برگ از اوراق بهادار تنها تا دو سال اعتبار دارد و پس از گذشت دو سال اعتبار و ارزشش را از دست می دهد، آن دست از ورقه هایی که در ماه جاری (آذرماه) و یا دو ماه پیش رو (دی و بهمن) اعتبارشان پایان می یابد (اوراق ۹۵۰۹، ۹۵۱۰ و ۹۵۱۱)، به ارزش ۵۴ هزار تومان در بازار معاملات فرابورس مورد معامله قرار گرفتند و کمترین قیمت برای آن ها به ثبت رسیده است.

بیشترین قیمت گزارش شده برای معامله اوراق بهادار ۶۰ و ۶۱ هزار تومان بوده که مربوط به تسه صادر شده در مهرماه و آبان ماه سال جاری می باشد (۹۷۰۷ و ۹۷۰۸). بررسی ها حاکی از آن است که دارندگان این نوع اوراق بهادار از فروش تسه های خود امتناع می ورزند که یکی از دلایلش را می توان عدم تمایل متقاضیان به خرید اوراق خرید مسکن دانست. بیشترین فروش اوراق بهادار مربوط به تسه هایی است که در ماه های پایانی سال ۹۶ صادر شده اند.

آمار منتشر شده در ۳ آذرماه، افت چشمگیر حجم اوراق خرید و فروش شده در معاملات بازار فرابورس، را نشان می دهند به طوری که تعداد اوراق معامله شده در شهریور ماه (۹۶۰۶)، مهرماه (۹۶۰۷)، اردیبشهت ماه (۹۶۰۲)و تیر ماه (۹۶۰۴) که صدور همگی مربوط به سال ۹۶ می باشد به ترتیب ۴۷ برگه، ۱۰۲ برگه، ۴۶ برگه و ۱۰۴ برگه بوده است.

متوسط قیمت گزارش شده برای هر ورقه ۵۵ هزار تومان بوده است بنابراین یک زوج تهرانی برای این که بتوانند از محل اوراق بهادار تسهیلاتی به ارزش ۱۶۰ میلیون تومان دریافت کنند نیاز است ۱۲۰ ورقه با ارزش ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تأمین نمایند. مقایسه این ارقام با اعداد ثبت شده در مهرماه سال گذشته از کاهشی چشمگیر خبر می دهد به طوری که این کاهش قیمت برای اوراق بهادار ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده است. قیمت فروش هر ورقه بهادار در مهر ماه سال ۹۶، ۶۵ هزار تومان اعلام شده از این رو یک زوج تهرانی به ازای دریافت وام ۱۶۰ میلیون تومانی ناگزیر به خرید ۱۲۰ ورقه به ارزش ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده اند. مشاهده این ارقام به خوبی ادعای ما را ثابت می کند و کاهش ارزش تسه را یادآور می شود.

  • منبع خبر : مهر نیوز