به گزارش بانک عامل بخش مسکن ۳۶۵۰۳۹ نفر منتظر اخذ تسهیلات خرید مسکن از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم هستند که این رقم پیوسته رو به افزایش است.

آمار ها نشان می دهد ۳۶۵ هزار و ۳۹ متقاضی دریافت وام خرید مسکن از محل صندوق پس از انداز مسکن یکم به رغم این که دوره سپرده گذاری آن ها پایان یافته است در انتظار دریافت وام به سر می برند. درخور توجه است که این رقم به گفته بانک عامل بخش مسکن رو به افزایش است.

بر اساس آمار و ارقام ارائه شده، میزان اعتبار سپرده گذاری شده در این صندوق توسط خانه اولی ها و دیگر افراد واجد شرایط که عموما متقاضی خرید مسکن در بافت های فرسوده شهری هستند به مبلغی بیش از ۶۶۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می رسد که این رقم با ثبت نام افراد بیشتری جهت دریافت وام خرید مسکن پیوسته رو به رشد است.

با استناد به ارقام گزارش شده، سپرده گذاری در صندوق پس انداز بانک مسکن به عنوان یکی از بهترین و ارزان ترین روش های دریافت تسهیلات از نظام های بانکی به شمار می رود. با وجود این که این نوع تسهیلات تنها گزینه پیش رو نیست و بانک مسکن وام مسکن را در اشکال دیگری نیز در اختیار متقاضیان قرار می دهد با این حال بالاترین سقف تسهیلات به نام وام صندوق پس انداز مسکن یکم ثبت شده است.

دریافت همزمان تسهیلات جعاله و وام صندوق پس انداز مسکن یکم

پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به متقاضیان انفرادی در تهران تا سقف ۸۰ میلیون تومان صورت می پذیرد، علاوه بر این دریافت ۲۰ میلیون تومان وام به عنوان وام جعاله مسکن نیز برای این افراد واجد شرایط امکان پذیر است از این رو، در مجموع متقاضی انفرادی در تهران می تواند در راستای اخذ ۱۰۰ میلیون تومان وام مسکن اقدام نماید.

میزان سود تعریف شده به ازای دریافت وام مسکن از صندوق پس انداز مسکن یکم توسط سپرده گذار عادی ۸ درصد و برای متقاضی خرید مسکن در بافت های ناکارآمد و فرسوده ۶ درصد گزارش شده است.

این ارقام برای زوجین تهرانی متفاوت است، به عبارتی یک زوج تهرانی، قادر به دریافت ۱۶۰ میلیون تومان به عنوان تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم می باشند ضمن این که می توانند ۲۰ میلیون تومان نیز به عنوان تسهیلات جعاله دریافت کنند که در مجموع به ۱۸۰ میلیون تومان می رسد.

بازه تعریف شده به عنوان مدت زمان بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از صندوق پس انداز مسکن یکم ۱۲ سال می باشد.

بانک عامل مسکن در تلاش برای افزایش مقدار تسهیلات

با توجه به رشد قیمت مسکن در ماه های اخیر، کارشناسان بر این باورند اصلاح تسهیلات مسکن امری ضروری به نظر می رسد و عنوان می کنند سقف وام های اعطایی به متقاضیان بایستی افزایش یابد و مدت زمان انتظار برای دریافت وام کمتر شود.

با در نظر گرفتن این نکته که از طریق تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، خانه اولی ها و دیگر افراد واجد شرایط، تنها می توانند در راستای خرید واحد هایی با حداکثر عمر بنای ۱۵ سال اقدام کنند از این رو می توان ادعا کرد چنین افرادی با گزینه های محدودی برای انتخاب مواجه هستند بنابراین انتظار می رود تدابیری در این خصوص اندیشیده شود و راهکاری هایی در نظر گرفته شود بلکه این افراد بتوانند به ازای دریافت وام مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم، به گزینه های بیشتری برای خرید فکر کنند.

  • منبع خبر : مهر نیوز