معرفی حوزه های فعالیت یک وکیل ملکی مجرب

در ابتدا در تعریف وکیل باید گفت که وکیل به شخصی می‌گویند که موکل اجازه و اختیار استفاده از مدارک و اسناد خود را به او می‌دهد تا در دادگاه از آن‌ها برای دفاع از موکل استفاده کند و روند دادگاه را به نفع موکل خود پیش ببرد. در همین راستا وکیل ملکی شخصی است که در پرونده‌های دعاوی مربوط به مسائل مالی و املاک شرکت دارد.‌

با توجه به سود‌ دهی املاک و استفاده از آن‌ها برای معاملات و مراودات مالی و پیچیده‌تر شدن هر روزه‌ی قوانین مربوط به ملک و املاک برای جلوگیری از جرم و جنایت در این زمینه، وجود یک وکیل ملکی در هر پرونده‌ی مربوط به ملک و مسائل مالی به امری واجب تبدیل شده است. در ادامه‌ی این مطلب به حوزه‌هایی که تخصص یک وکیل ملکی مجرب می‌تواند بر آن‌ها تسلط داشته باشد را بررسی می‌کنیم و با جزئیات مربوط به اختیارات آن‌ها بیشتر آشنا خواهیم شد.

حوزه‌های فعالیت یک وکیل ملکی مجرب

حوزه های فعالیت وکیل ملکی

به منظور آشنایی بیشتر شما با وکیل ملکی و زمینه‌های فعالیت آن‌ها برای انتخاب درست و دقیق‌تر یک وکیل ملکی مجرب در این بخش به ساده‌ترین شکل ممکن حوزه‌های فعالیت آن‌ها را برای شما شرح خواهیم داد.

یک وکیل ملکی در دعاوی و پرونده‌های مالی و ملکی مانند دعوی خلق ید، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل مبیع، رفع تصرف عدوانی، فروش ملک مشاع، دعوی تخلیه ملک، دعوی رفع مزاحمت و مواردی مربوط به این زمینه‌ها می‌تواند در روند دادگاه به شما کمک کند. در ادامه برخی از آن‌ها را به طور دقیق تری بررسی می‌کنیم.

دعوی خلع ید

در این نوع پروندهه‌ صاحب ملک از فردی که ملک او را به صورت غیر قانونی تصرف کرده است به دستگاه قضایی شکایت می‌کند. در واقع فرد متصرّف ابتدا قراردادی را به مدت معلومی که از پیش در قرارداد تعیین شده است، برای استفاده از ملک با مالک تنظیم می‌کند. اما پس از اتمام مدتی که در قرار داد مشخص شده ملک را به مالک تحویل نداده و هم چنان از آن استفاده می‌کند. در مدتی که فرد مورد نظر خارج از مهلت قرارداد خود با مالک از ملک استفاده می‌کند در واقع آن را تصرف کرده است. بنابراین مالک این حق را دارد تا علیه این فرد شکایت کرده و پس از اثبات مالکیت بلامنازع وی بر ملک به کمک وکیل ملکی، ملک خود را از متصرّف باز پس گیرد.

حوزه‌های فعالیت یک وکیل ملکی مجرب

الزام به تنظیم سند

همانطور که در ماده ی ۲۲۰ قانون مدنی ذکر شده است، فروشنده برای فروش ملک خود ملزم به تنظیم سند رسمی است و معاملات ملکی تنها در صورت داشتن سند رسمی از سوی فروشنده امکان پذیر است. اما در موارد کثیری فرد فروشنده برای خریدار سند رسمی تنظیم نمی‌کند. با توجه به اینکه امکان تنظیم سند رسمی برای املاکی که در رهن بانک هستند وجود ندارد، در این زمینه احتمال ایجاد کلاه برداری و جرم بسیار زیاد است. زیرا برای فروش این گونه املاک، ملک مورد نظر باید حتما از رهن بانک خارج شود. در پرونده‌های مربوط به تنظیم الزام سند، فرد خریدار به کمک وکیل ملکی خود فروشنده را ملزم به تنظیم سند می‌کند.

مبیع در واقع همان چیزی است که طی تنظیم قرار داد توسط فروشنده به خریدار فروخته می‌شود. در معاملات ملکی فرد فروشنده موظف است پس از فروش ملک خود سریعا مبیع (در این جا ملک فروخته شده) را به خریدار تحویل دهد. با توجه به سود‌ آوری املاک، به خصوص وقتی یک وقفه‌ی زمانی بین نوشتن قولنامه و تنظیم سند بیافتد فروشنده از تحویل مبیع سر باز می‌زند. در این نوع دعاوی ملکی خریدار با کمک وکیل ملکی خود به تنظیم شکایتی علیه فروشنده اقدام می کند و او را ملزم به تحویل مبیع می‌کند.

فروش ملک مشاع

ملک مشاع ملکی است که چند نفر در آن شریک هستند و سهم هریک از آن‌ها را نمی‌توان در خارج از ملک تشخیص داد. به همین دلیل هرگونه تصمیم‌گیری برای این گونه املاک باید با کسب رضایت از همه‌ی مالکین ملک مشاع اتخاذ شود. اما در برخی موارد یکی از مالکین قصد فروش و یا هرگونه اقدامی برای سهم خود را دارد، اما امکان تقسیم ملک مشاع و یا کسب رضایت همه‌ی مالکین وجود ندارد. در این مورد مالک متقاضی می‌تواند با کمک وکیل ملکی خود درخواست فروش ملک خود را به دادگاه عرضه کند.

دعوی تخلیه ملک

این نوع پرونده‌ها تقریبا شباهت‌هایی با دعوی خلع ید دارند. اما تفاوت آن‌ها در این است که در دعوی خلق ید، ملک فرد مالک مورد قصب قرار نگرفته است. در واقع به طور مثال هنگامی که شخصی به مدت معلومی ملک را اجاره می‌کند در موعد مشخص شده ملزم به تحویل آن به مالک است. اما اگر شخص مستاجر پس از اتمام مهلت خود اقدام به تخلیه ی ملک نکند، مالک می‌تواند به صورت قانونی و به کمک وکیل ملکی خود نسبت به تخلیه‌ی ملک اقدام کند. در این نوع پرونده‌ها نیازی نیست فرد مالک مالکیت خود را اثبات کند.