مسعود ایزدی، مدیر امور ارتباطات بانک مسکن، در خصوص تسهیلات بانک مسکن توضیحاتی ارائه نمود و این طور گفت: دریافت وام مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و از محل اوراق بهادار تنها از طریق ارائه سند امکان پذیر خواهد بود و به واسطه در دست داشتن قولنامه نمی توان این چنین تسهیلات را دریافت کرد. وی تأکید کرد تنها راه رسیدن به تسهیلات مسکن ارائه یک سند در رهن بانک است.

با توجه به این که برخی افراد پیرامون نحوه دریافت وام مسکن پرسش هایی مطرح می کنند و مایلند بدانند برای خانه های نوسازی که فاقد سند هستند امکان دریافت وام وجود دارد یا خیر، مسعود ایزدی توضیحاتی ارائه نمود و دریافت وام چه از محل صندوق پس انداز و چه اوراق بهادار را تنها از طریق در اختیار داشتن سند عملی خواند.

وی صحبت هایش را این طور ادامه داد: لازمه این که یک فرد بتواند از بانک، تسهیلات مسکن دریافت نماید، مراجعه به دفترخانه ها و قرار دادن سند در رهن بانک است از این رو اگر ملک شما فاقد سند باشد امکان دریافت وام برایتان وجود نخواهد داشت. ایشان بار دیگر تأکید کردند با به همراه داشتن قولنامه، اخذ تسهیلات مسکن شدنی نیست.

بر اساس آخرین ارقام ارائه شده، در حال حاضر تا سقف ۸۰ میلیون تومان می توان از بانک مسکن، وام دریافت کرد، لازم به توضیح است سقف ۸۰ میلیون تومان برای تسهیلات اعطایی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم تعریف شده است. زوجین می توانند در راستای دریافت ۱۶۰ میلیون تومان وام از محل صندوق پس انداز اقدام نمایند. سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراق بهادار ۶۰ میلیون تومان می باشد.

 

  • منبع خبر : شهرخبر