لیست بانک های بدهکار و فاقد بدهی به بانک مرکزی تا انتهای سال ۹۵ توسط معاونت وزارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی منتشر گردید.

معاونت وزارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی به اداره های کل امور دارایی و اقتصاد استان های این وزارت خانه ابلاغیه ای صادر کرد و از این طریق، نام بانک ها و مؤسسات غیر بانکی بدهکار و فاقد بدهی به بانک مرکزی تا انتهای سال ۹۵ را اعلام نمود. در این ابلاغیه نام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مشمول تسویه بدهی تا انتهای سال ۹۵ قید گردیده و عنوان شده روش تسویه بدهی از طریق ارسال اوراق تسویه خزانه دوم می باشد.

وزارت اقتصاد و دارایی کشور به منظور تحقق بند (و) تبصره ۵ از قانون بودجه امسال کل کشور، و پیرو نامه بانک مرکزی، به اداره کل دارایی تمام استان های این وزارت از طریق ابلاغیه ای، نام بانک ها و مؤسسات غیر بانکی بدهکار و فاقد بدهی به بانک مرکزی را اعلام نمود. بر اساس این ابلاغیه، بانک های مشمول تسویه بانکی شامل بانک ملی ایران، توسعه تعاون، سپه، مسکن، توسعه صادرات، صادرات ایران، کشاورزی، صنعت و معدن، تجارت، قوامین، ملت، رفاه کارگران، پارسیان، آینده، گردشگری، پاسارگاد، سرمایه، انصار و مؤسسه اعتباری ملل می باشد.

در مقابل بانک های کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان قرار دارند که فاقد بدهی به بانک مرکزی هستند و از تسویه بدهی به روش صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم مستثنی می باشند.

  • منبع خبر : تی نیوز