زمان فروش آپارتمان تهران

فروش آپارتمان تهران هميشه با فراز و نشيب‌هايي همراه است. فصل تابستان بهترين زمان خريد مسكن است و خيلي از مردم در اين زمان از خانه هاي خود جابجا مي شوند. اطلاع از زمان خريد و فروش مي تواند به جابجايي خانوارها خيلي كمك كند.

بهترين زمان براي فروش ملک

بهترين زمان براي فروش خانه، زماني است كه قيمت ملك در عين بالا رفتن، ثبات نيز داشته باشد، چرا كه فروشنده تمايل دارد تا بعد از فروش خانه، خانه‌اي را با همان قيمت خريداري كند، در بازار فعلي، اگرچه قيمت‌ها پايين است ولي ثباتي بر بازار حاكم است.

البته تعويض ملك براي بدست آوردن پول شايد روش درستي نباشد، ولي وجود ثبات در بازار لازم است تا فروشنده بتواند خانه مورد نظر خود را خريداري كند. ولي در بازار كنوني، به دليل نوسانات، خريدار شايد نتواند ملك مورد نظر خود را خريداري نمايد. فروش آپارتمان تهران را بايد جدي گرفت و كليه اخبار مربوط به مسكن را پيگيري كرد.

فروش آپارتمان تهران

بهترين زمان فروش آپارتمان تهران

البته در برخي موارد، به نظر كارشناسان ملك، ۶ ماهه دوم سال مي‌تواند بهترين زمان براي خريد و فروش مسكن باشد، در اين زمان، سرمايه گذاران بيشتر به معاملات املاك مي پردازند.

البته در حال حاضر به دليل نوسانات دلار، خريدار شايد نتواند ملك مورد نظر خود را خريداري كند و فروشندگان بايد ملك خود را خيلي پايين تر از قيمت بازار به فروش برسانند.

بهترين زمان خريد ملک

كارشناس ديگري در همين زمينه مي‌گويد كه اكنون كه بازار ثبات دارد بهترين زمان براي خريد خانه و ملك است بخاطر اين كه اگر چه قيمت مسكن پايين آمده ولي اين امكان وجود دارد كه دوباره طي ماه هاي آتي قيمت مسكن افزايش يابد. فروش آپارتمان تهران نه تنها براي مشاورین مسكن بلكه براي همه مردم حائز اهميت است.

بسياري از معاملات مسكن به همراه با تحولات سياسي انجام مي شوند. باز هم متوجه مي شويم كه سياست بر معاملات مسكن سايه افكنده و افزايش يا كاهش معاملات را روشن مي‌كند.

هميشه به محض ثابت شدن قيمت مسكن، بايد نسبت به خريد يا فروش آن اقدام كرد. بخاطر اين كه كسي از افزايش قيمت‌ها در روزهاي آتي باخبر نيست. فروش آپارتمان تهران يك مقوله اي مهم است و بايد خريداران و فروشندگان نسبت به آن حساسيت داشته باشند. 

مي‌توان گفت در راه حل ديگري خريدار بايد ملكي را از قبل خريداري كند و بعد از آن ملك قبلي خود را به فروش برساند. ميزان معاملات كم است بنابراين امكان اين كه فروشنده بتواند با مبلغ فروش، ملك ديگري را خريداري كند كم است بخاطر اين هر لحظه قيمت‌ها نوسان دارد و ممكن است طي چند ماهه آينده دوباره قيمت‌هاي مسكن افزايش بيابد. فروش آپارتمان تهران هميشه و در هر زماني با مشكلاتي مواجه بوده است.

معاملات مسكن در فروردين ۹۷ در مقايسه با سال گذشته، كاهش داشته است. در زمستان سال ۹۶ قيمت هاي مسكن به صورت نامتعارفي افزايش داشت و حتي در بهمن ۹۷ قيمت مسكن تا ۱۷ درصد افزايش داشته است.

البته ماه به ماه نظام خريد و فروش ملك دچار تغييراتي مي شود. در حال حاضر قيمت مسكن افزايش نيافته است. قيمت‌هاي مسكن هرگز از رقم تورم عبور نخواهد كرد. فروش آپارتمان تهران را ساده نگيريد تا به عواقب پيش بيني نشده آن دچار نشويد.

رهن و اجاره زير ذره بين براي فروش آپارتمان تهران

در حال حاضر به دليل بازگشت دوباره تحريم‌ها، بازار مسكن دچار ركود شده است. در زمينه رهن و اجاره تغييراتي رخ نداده است. پيش‌بيني مي‌شود كه تا پايان امسال وضعيت رهن و اجاره تغييراتي خيلي بزرگي را تجربه نكند. بنابراين مردم هرچه زودتر مسكن مورد نظر خود را خريداري كنند تا بعدها با افزايش قيمت مواجه نشوند.

وضعيت رهن و اجاره هميشه در طول سه ماه مشخص مي‌شود. مردم بهتر است كه هر چه زودتر ملك مورد نظر خود را خريداري كنند تا بعدها با افزايش قيمت مسكن مواجه نشوند. در حال حاضر با توجه به ثبات قيمت‌ها، بهترين زمان براي خريد ملك است و بايد مردم از اين فرصت استفاده كنند.

فروش آپارتمان تهران

وضعيت مسكن در تابستان ۹۷

وضعيت معاملات مسكن در شهرستان‌ها ثابت بوده و افزايش قيمتي نداشته است ولي در پايتخت و شهرهاي بزرگ مبلغ اجاره بها افزايش خواهد يافت. قيمت اجاره بها تا ۱۰ درصد تورم افزايش دارد ولي توازن ميان عرضه و تقاضا در شهرهاي بزرگ خيلي كم است.

دولت نيز در اين اوضاع نمي‌تواند مساكن استيجاري جديدي را راه اندازي كند. هر گونه بازي‌هاي رواني باعث افزايش قيمت مسكن خواهد شد و سوداگران با استفاده از اين بازي‌هاي رواني به سودهاي كلاني دست يافته اند. بايد وضعيت بازار مسكن كنترل شود تا از نرخ تورم پيشي نگيرد.

بنابراين متوجه مي‌شويم كه فصل تابستان بهترين زمان براي معاملات ملك بوده و زماني كه قيمت‌ها از ثبات برخوردار است مي‌توان معاملات ملك را انجام داد. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد املاك در تابستان معامله مي‌شوند. فروشندگان دوست دارند كه املاك خود را تا قبل از شهريور ماه به فروش برسانند.

البته افرادي هم هستند كه در فصل زمستان به دلايلي مانند جابجايي شغل، منازل خود را تعويض مي‌كنند. در فصل زمستان تعداد خانه‌هايي كه براي فروش گذاشته مي‌شود خيلي كم است. كم بودن تعداد خانه براي فروش در زمستان باعث مي‌شود كه شما براي خريد خانه بهتر تصميم بگيريد.