محمد اسلامی پس از حضور در سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، در خصوص اقدامات در دست اجرای این وزارت سخن گفت و تصریح نمود: تصمیم داریم از حداکثر ظرفیت لجستیکی موجود استفاده کنیم و حمل و نقل ترکیبی را بکار بگیریم. وی در ادامه یکی از مهم ترین روش های مؤثر در افزایش توانایی ترانزیتی کشور را رونق تمام راه های حمل و نقل کشور از هوایی گرفته تا زمینی و دریایی عنوان کرد و توسعه حمل و نقل ترکیبی را امری ضروری خواند.

سیاستگذار ارشد حمل و نقل کشور در ادامه به مهم ترین اولویت شورای عالی شهرسازی و معماری اشاره نمود و آن را سیاست شهرسازی ریل پایه و به تبع آن، متصل نمودن بنادر به چنین ریل هایی معرفی کرد. اسلامی توسعه حمل و نقل ریلی را با سهیم شدن شهر های مختلف عملی خواند.

این مقام مسئول در ادامه صحبت هایش ایران را از نظر در اختیار داشتن نیرو های انسانی، بسیار ثروتمند خواند و اظهار داشت: جوانان ایرانی نه تنها می توانند در ایران به انجام فعالیت هایی کاملا خودکفا بپردازند،بلکه قادرند این فرصت را در اختیار دیگر کشور های منطقه نیز قرار دهند. به گفته اسلامی توسعه بخش های مختلف با کمک گرفتن از سرمایه های مردمی کاملا امکان پذیر است.

ایشان در خصوص این که می توان در راستای اتمام پروژه نیمه تمام مسکن مهر از توانمندی های استانداران نیز استفاده کرد اذعان نمود: مساکن مهری که در شهر ها و قسمت های مختلف کشور احداث شده اند با مشکلات متفاوتی دست به گریبانند از این رو حل همه مشکلات موجود به یک شیوه و با استفاده از یک راهکار جامع عملی نخواهد بود.

وزیر جدید راه و شهرسازی استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای حل مشکلات مربوط به مسکن مهر را امری اساسی خواند و بکارگیری قابلیت استانداران را برای نیل به این هدف مهم دانست.

وی عنوان کرد: در نظر داریم برای حل مشکلات موجود از ظرفیت های استانداری ها استفاده کنیم. ایشان مشارکت همه جانبه چهار دستگاه مهم را برای حل مشکل مسکن مهر ضروری خواندند و این چهار دستگاه را بنیاد مسکن، شرکت بازآفرینی شهری، شرکت عمران شهر های جدید و شرکت ملی زمین و مسکن عنوان کردند. به گفته اسلامی از این چهار دستگاه خواسته شده تکمیل واحد های مسکونی مهر را در صدر اهدافشان بگذارند و در اسرع وقت بدان رسیدگی کنند.

ایشان در ادامه صحبت هایشان در خصوص آخرین زلزله کرمانشاه صحبت کردند و اظهار داشتند: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است. وی افزود: بازسازی هایی که پس از زلزله سال گذشته صورت گرفت  باعث شد آسیبی به مردم وارد نشود.

وزیر جدید راه و شهرسازی بازدید از مناطق زلزله زده را از برنامه های پیش رو این وزارت اعلام کرد.

  • منبع خبر : تی نیوز