ارقام منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد متوسط قیمت هر متر زیربنای واحد مسکونی تهران در دومین ماه از پاییز سال جاری، ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان بوده است که از رشد ۶٫۳۹ درصدی در مقایسه با مهرماه سال جاری خبر می دهد. قیمت ثبت شده به ازای معامله هر متر واحد مسکونی تهران در مهرماه به طور میانگین ۸ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان بوده است.

بر اساس آنچه رسما از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده، قیمت هر متر واحد مسکونی تهران در آبان ماه سال جاری از مرز ۹ میلیون تومان هم گذشته و معادل ۹ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان برآورد شده است. این ارقام در مقایسه با اعداد ثبت شده در مهرماه سال جاری رشد ۶٫۳۹ درصدی قیمت مسکن را تأیید می کنند.

درحالی که قیمت هر متر واحد مسکونی در آبان ماه سال جاری مرز ۹ میلیون تومان را هم پشت سر گذاشته، آمار ها نشان می دهد این رقم در آبان ماه سال گذشته ۴ میلیون و ۸۰۹ هزار تومان بوده که از رشد ۹۰٫۹ درصدی در سال جاری حکایت دارد.

بررسی قیمت مسکن به تفکیک منطقه در تهران حاکی از آن است که رشد قیمت مسکن در منطقه ۱ تهران در مقایسه با مهرماه سال جاری ۶٫۱ درصد بوده است. گفتنی است قیمت مسکن در این منطقه ۱۹ میلیون و ۸۰۶ هزار تومان گزارش شده است.

قیمت مسکن در همین منطقه از تهران، مهرماه نیز به نسبت شهریور ماه شاهد رشد ۴٫۲ درصدی بوده و ۱۸ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان اعلام شده است.

کمترین قیمت مسکن از میان مناطق ۲۲ گانه تهران در آبان ماه سال جاری، به نام منطقه ۱۹ تهران ثبت شده که ۴ میلیون و ۶۱ هزار تومان بوده است. منطقه ۱۸ تهران که تا پیش از این در انتهای جدول قرار داشت و کمترین قیمت فروش مسکن را به نام خود می زد، در آبان ماه امسال گویا رشد ۱۲٫۲ درصدی را در مقایسه با مهرماه تجربه کرده و با ارزش ۴ میلیون و ۷۹ هزار تومان به ازای هر متر واحد مسکونی تغییر جایگاه داده است.

تعداد مبایعنامه های تنظیم شده در تهران طی یک ماه گذشته یک هزار و ۱۷ فقره اعلام شده است که این رقم از کاهش ۲۶٫۶ درصدی در مقایسه با مهر ماه سال جاری خبر می دهد. لازم به توضیح است که رقم ثبت شده به عنوان تعداد مبایعنامه های ثبت شده در مهرماه ۹۷ ۹ هزار و ۵۶۱ فقره بوده است.

  • منبع خبر : تی نیوز