نوسانات فروش مسكن تهران

نوسانات ارز باعث بالا و پايين شدن قيمت مسكن شد، حال در اينجا سوال اساسي مطرح مي‌شود، آينده بازار مسكن چه خواهد بود؟

مسئولين نسبت به نوسانات بازار ارز چنان سردرگم شده بودند كه نمي‌توانستند به مردم پاسخ‌هاي قانع كننده‌اي بدهند. همين امر باعث مي‌شد تا بازار مسكن شكنندگي بيشتري داشته باشد.

اكنون بازار مسكن در گذار از حالت ركود است ولي برخي اتفاقات باعث مي شود كه نتواند به سرعت از اين حالت خارج شود. نوسان ارز، بازار مسكن را متزلزل كرده و بنابراين خريداران و فروشندگان دچار ابهاماتي شده‌اند. حتي موجب شده كه تنظيم قراردادها نيز متزلزل شده و خريداران نيز چندان تمايلي نسبت به عقد قرارداد ندارند.

نوسان قيمت دلار دو تاثير كوتاه مدت و بلندمدت دارد، كه در كوتاه مدت باعث معكوس شد جريان بازار مسكن شده و در بلندمدت باعث شده كه قيمت مسكن به شدت افت كند. نوسان قيمت دلار در كوتاه مدت باعث شده كه بازار مسكن رشد خوبي داشته باشد ولي در بلندمدت باعث افت قيمت مسكن مي شود. به طور خلاصه تر اين كه نوسان قيمت دلار در كوتاه مدت مثبت بوده ولي در بلندمدت باعث افت قيمت در بازار مسكن خواهد شد.

نوسانات فروش مسكن

نوسانات قيمت ارز كنترل كننده فروش مسكن تهران 

نوسانات قيمت دلار در بلندمدت بر بازار مسكن تاثيرات منفي خواهد داشت و در كوتاه مدت نيز مي تواند نتايج بازار مسكن را معكوس كند.  فروش مسكن بايد يك روند رو به جلو داشته باشد تا خريداران و فروشندگان راضي باشند.

نوسان قيمت ارز باعث مي شود كه متقاضيان بيشتري براي مسكن بوجود بيايد و سفته بازي از بين برود. بدين ترتيب خريد و فروش ملك كاهش مي‌يابد و خريد يا رهن و اجاره آپارتمان مورد توجه مردم قرار خواهد گرفت. تاثير بلندمدت باعث افزايش قيمت آپارتمان‌هاي نوساز و مصالح ساختماني است.

به نظر مي‌رسد كه ساخت و ساز در ماه‌هاي اخير به قيمت مصالح ساختماني وابسته بوده و بنابراين پيش‌بيني مي شود كه قيمت آپارتمان‌هاي نوساز طي چند ماه آينده افزايش بيابد. فروش مسكن بايد يك روند منطقي و مرحله‌اي داشته باشد تا هرگز دچار ركورد نشود.

بازار مسكن به شدت تحت تاثير نوسانات بازار ارز است و دولت در طول چندين سال نتوانسته كه از تاثيرگذاري ارز بر بازار مسكن و ساير اموراتي كه به زندگي مردم مربوط مي شود بكاهد.

افزايش قيمت دلار باعث شد كه معاملات مسكن متاثر شده و افت پيدا كند. هنوز با وجود ساليان متمادي، دولت نتوانسته كه راهكاري جامع را براي رفع اين معضل ارائه كند.

مي‌توان گفت كه مسكن و ارز دو كالاي سرمايه‌اي محسوب مي‌شود، زماني كه قيمت يكي افزايش مي‌يابد، بر ديگري تاثير مي‌گذارد تا حدي كه باعث مي‌شود تا متقاضيان مسكن به شدت كاهش يابد، از سوي ديگر افزايش قيمت دلار باعث افزايش قيمت مسكن شده و در نهايت باعث ركود در بازار مسكن شده و تقاضا را تحليل مي‌دهد. فروش مسكن در ماه‌هايي از سال در مقايسه با ساير ماه‌ها رونق مي‌گيرد ولي در ساير ماه‌ها افت مي‌كند.

افزايش قيمت ارز يك عامل تاثيرگذار بر قيمت مسكن است، در صورتي كه قيمت ارز كنترل نشود باعث خواهد شد تا بعدها كسي مسكن و ملكي را خريداري نكند و همين روند لجام گسيخته باعث افزايش قيمت نامتعارف مسكن خواهد شد. مي‌توان به وسيله يك سري از عوامل فروش مسكن را مستقل كرد و تابعي براي ارز و طلا ندانست.

دولت سعي دارد كه بازار ارز را كنترل كند و اين كار را با كاهش نرخ سود بانكي انجام مي‌دهد، دولت بايد بتواند با كنترل قيمت دلار مانع افزايش قيمت مسكن شود. فروش مسكن را مي‌توان نتيجه مراحلي دانست كه قبلا وجود داشته است.

البته در همين راستا، نرخ تورم عامل ديگري است كه بر قيمت مسكن تاثير مي‌گذارد. البته قيمت طلا و ارز نيز قيمت بازار مسكن را متاثر كرده و باعث افزايش قيمت مسكن مي‌شوند.

نوسانات فروش مسكن

دلار، كنترل كننده فروش مسكن

با نوسان قيمت دلار، قيمت مسكن نيز نوساناتي را پشت سر مي‌گذارد، اكنون بازار مسكن دچار ركود شده و همگان منتظر ثبات قيمت دلار هستند. در حال حاضر قيمت ارز و طلا خيلي بيشتر از قيمت مسكن زبانزد عام و خاص است.

در حال حاضر، خانه‌هاي نوساز به ندرت معامله مي شوند و خانه‌هايي با عمر ۱۰ سال به بالا معامله مي‌شوند. حتي در برخي موارد مالكان نسبت به فروش بي‌ميل مي‌شوند.

به نظر مالكان قيمت واحدهاي مسكوني در حال افزايش است و بنابراين سرمايه در حال حاضر يك سرمايه محسوب مي‌شود و نبايد ارزان فروخته شود.

البته افزايش قيمت مسكن باعث عقب گرد متقاضيان خواهد شد و بنابراين ساخت و احداث مسكن با قيمت‌هاي بالا هرگز نمي تواند اين مشكل را به صورت قطعي حل كند.

افزايش قيمت دلار باعث كاهش نقدينگي مردم خواهد شد، بنابراين بايد با كنترل بازار ارز مي‌توان جلوي اين ناهماهنگي را گرفت.

در صورتيكه قدرت خريد مردم افزايش نيابد امكان خريد مسكن وجود نخواهد داشت. تسهيلات مسكن شايد يك راه حل موقتي باشد كه مردم بتوانند به وسيله آن مسكن مورد نياز خود را خريداري كنند.

در صورتي كه دولت بتواند بازار ارز را كنترل كند، نتيجه آن افزايش قدرت خريد مردم خواهد بود. اگر بتوان بازار مسكن را از بازار ارز و طلا جدا كرد، بنابراين مي‌توانيم به نتايج درخشاني دست يابيم. نتايجي كه گاهي اوقات مي‌تواند ما را شگفت زده كند.