بررسی های صورت گرفته در خصوص قیمت واحد های مسکونی ریزمتراز که مساحت آن ها از ۵۰ متر تجاوز نمی کند نشان می دهد سن بنای بالا یکی از مهم ترین آفت های مطرح این قبیل واحد هاست.

بررسی معامله های انجام شده در دو منطقه ۴ و ۵ تهران که به عنوان پرمعامله ترین مناطق تهران شناخته می شوند حاکی از آن است که بیشتر آپارتمان های ریزمتراژ سالخورده هستند و تعداد واحد های کوچک متراژی که نوساز باشند واقعا اندک است.

به رغم این که در برخی محلات این منطقه ها خانه هایی به چشم می خورند که سال های زیادی از ساختشان نمی گذرد با این وجود آنچه کاملا مشهود است چند برابر بودن واحد های سالخورده در مقایسه با نمونه های نوساز است به گونه ای که عمر بنای بیشتر واحد ها از ۵ تا ۲۰ سال متغیر است.

بررسی ها نشان می دهد تعداد واحد های مسکونی نوساز با متراژ کمتر از ۸۰ متر مربع واقعا اندک است که این امر بر تمایل سازندگان به تولید واحد های بزرگ متراژ دلالت دارد. دلیل این امر را می توان آسان بودن احداث چنین واحد هایی دانست چرا که فاقد محدودیت هایی چون احداث پارکینگ به ازای هر واحد هستند و این خود مزیت ویژه ای است. برخلاف این که بیشتر متقاضیان مسکن علی الخصوص خانه اولی ها به دنبال واحد هایی با متراژ کمتر از ۶۰ مربع هستند آن چه در واقعیت شاهدش هستیم تعداد اندک چنین واحد هایی است به طوری که شمار خانه های نوساز با چنین مساحتی بسیار اندک است.

کمبود واحد های نوساز با متراژ کوچک سبب شده فروشندگان برخلاف عرفه هر ساله که قیمت خانه های کوچک متراژ را از متوسط قیمت مسکن بالاتر عنوان می کردند، قیمت های مناسب تری برای این دست از واحد های مسکونی در نظر بگیرند. بنابراین در شرایط فعلی تفاوت فاحشی میان قیمت واحد های کوچک و میان متراژ وجود ندارد و واسطه ها جهت جلب نظر متقاضیانی که از عدم وجود خانه های نوساز ریزمتراژ گله مندند قیمت این نوع واحدها را مناسب تر اعلام می کنند.

واحد های ریزمتراژ با مشکل سالخوردگی دست به گریبانند

واحد های ریزمتراژ با مشکل سالخوردگی دست به گریبانند

  • منبع خبر : تی نیوز