عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به این که توسعه مسکن یکی از مهم ترین مسائل پیش روست، از تأمین منابع مالی مسکن سخن گفت و اظهار داشت: این موضوع توسط بانک مرکزی در دست بررسی قرار دارد و در آینده ای نزدیک توضیحاتی بیشتری در خصوص جزئیاتش منتشر خواهیم کرد.

وی از تصمیمات اتخاذ شده درباره تسهیلات مسکن سخن گفت و اظهار داشت: این مسئله در دست بررسی قرار دارد و یکی از مهم ترین مواردی است که رسیدگی به آن با جدیت در حال انجام است.

ایشان ضمن اشاره به این که اقتصاد کشور با وجود تسهیلات مناسب مسکن رونق می یابد گفت: برای وام مسکن سال آینده باید تدابیری مناسبی اندیشیده شود و تصمیماتی اتخاذ گردد.

ایشان در ادامه به برنامه های دولت اشاره نمودند و ارائه راهکار های مناسب برای مسکن را به عنوان یکی از مهم ترین موارد موجود معرفی نمودند. وی در خصوص تأمین منابع مالی این بخش صحبت کرد و اذعان نمود بانک مرکزی در حال بررسی این مسئله است. عبدالناصر همتی در پایان بار دیگر تأکید کرد: بانک مرکزی به طور جدی تأمین منابع مالی بخش مسکن را دنبال می کند و در آینده ای نزدیک جزئیاتش را منتشر خواهد کرد.

  • منبع خبر : خبرگزاری دانشجو