عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، پس از این که عرضه ارز صادرکنندگان را به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر بازار عنوان کرد، تصریح نمود: سرمایه گذاری در ارز اشتباه است و من بار ها گفته ام آن را به مردم توصیه نمی کنم. وی ضمن اشاره به این که مردم بهتر است به این بازار ورود پیدا نکنند گفت: امکان ضرر سفته بازان در بازار ارز وجود دارد.

عبدالناصر همتی در خصوص کاهش نرخ ارز این طور گفت: فعالان بازار ارز بر قیمت های نهایی اثر شایانی می گذارند و اراده این افراد می تواند قیمت ارز را دستخوش تغییر سازد. وی ضمن اشاره به این که یکی از عوامل اثرگذار بر متعادل شدن قیمت ارز، تعادل عرضه و تقاضاست، گفت: چنانچه عرضه و تقاضا در بازار مسکن به تعادل برسند آن گاه می توان انتظار داشت تعادل قیمت در این بازار نمود پیدا کند.

وی ضمن اشاره به این که رونق اقتصاد کشور امری ضروری است، اذعان نمود: با توجه به نرخ فعلی تورم و ارز نسبت به آینده و روز های پیش رو امیدواریم.

ایشان در پایان درخصوص بودجه سال ۹۸ و این که آیا اصلاح قانون مسکن مشمول چنین بودجه ای می شود یا خیر توضیحاتی ارائه نمودند و این طور گفتند: توسعه مسکن یکی از عوامل اثرگذار بر اقتصاد کشور است و تسهیلات مسکن از جمله عواملی است که می تواند بر بخش مسکن اثر شایانی بگذارد از این رو وضعیت وام مسکن در دست بررسی قرار دارد تا بتوان در این زمینه تصمیمات مناسبی اتخاذ کرد.ایشان تأمین منابع مالی بخش مسکن را از دیگر مسائل مهم عنوان کردند و تصریح نمودند: در این خصوص نیز تصمیماتی اتخاذ شده و تدابیری اندیشیده شده است که در آینده از جزئیاتش خواهیم گفت و گزارشاتی درباره آن منتشر خواهیم نمود.

  • منبع خبر : شهرخبر